ETOS

Štampa

etos.jpg

AKTIVNOSTI

1. Obiljažavanje naranđastog dana

2.  Mreža savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini kroz projekat “Peace studies towards
youth reconciliation in BIH”

3.  FINALNA SMOTRA KANTONALNOG TAKMIČENJA "PROJEKT GRAĐANIN"

4.  Debatna akademija u Zenici

5.  Youth meeting – „Be the Inspiration“

6. Dialogue for Inclusion Conference 2019

7. Projekat A gdje će mladi?

8. Inicijativa za osiguranje prostora za mlade

9. Prisustvovanje obilježavanju dana ljudskih prava

10. Posjeta kolegama u Šapcu- projekat A gdje će mladi?

11. Obilježavanje dana ljudskih prava u školi

12. Početak projekta YRB

13.  YRB – aktivnosti na lokalnom nivou

14. Šest dana posjete BiH u okviru YRB projekta:

1. PRVI DAN 

2. DRUGI DAN

3. TREĆI DAN

4. ČETVRTI DAN

5. PETI DAN

6. ŠESTI DAN

15.  Konferencija projekta “Bosna i Hercegovina: Animiranje mladih za pomirenje – Budi inspiracija”

16. Putujuća izložba Anne Frank - priprema

17. Putujuća izložba Anne Frank - otvorenje

18. Svaki 25. u mjesecu je "Narandžasti dan"

19. Dani posjete Bečeju

1. DAN PRVI

2. DAN DRUGI

3. DAN TREĆI

20. Međunarodni projekat „ Letters and cultures“